Tuesday, 11/05/2021 - 05:55|
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TÂN YÊN
 • HOÀNG TRỌNG THIÊM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0986706646
  • Email:
   thiemht_tanyen@bacgiang.gov.vn
 • Bùi Thị Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư - Thủ quỹ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Tài chính
  • Điện thoại:
   0974029595
  • Email:
   pgdtanyen@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Tài chính
  • Điện thoại:
   0974668846
  • Email:
   ketoan.tanyen@bacgiang.edu.vn