Tuesday, 11/05/2021 - 04:46|
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TÂN YÊN
 • NGÔ QUỐC HƯNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
  • Điện thoại:
   0912837778
  • Email:
   hungnq_tanyen@bacgiang.gov.vn
 • LÊ VĂN ÚY
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0988640678
  • Email:
   tothcs.tanyen@bacgiang.edu.vn
 • ĐỖ VĂN CHI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng Phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Tiểu học
  • Điện thoại:
   0983266127
  • Email:
   dvchi.ty@bacgiang.edu.vn