Friday, 10/07/2020 - 09:04|
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TÂN YÊN
Thông tin chi tiết:
Bùi Hồng Huấn
Chuyên viên Bùi Hồng Huấn
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Đại học sư phạm Văn
Trình độ Đại học sư phạm Văn
Thuộc về bộ phận Tổ THCS
Địa chỉ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Yên
Điện thoại 0988145570
Email tothcs.tanyen@bacgiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

chuyên viên